AutilookLees alles over Autilook.nl

Disclaimer

In dit item de disclaimer van Autilook

Aansprakelijkheid van website 

 • Autilook is niet aansprakelijk voor schade door gebruik van links, vermeld op deze site.
 • Tevens bied Autilook geen zorg aan (d.w.z dat we geen zorg verlenen aan mensen met autisme en hun naasten)
 • Autilook is niet aansprakelijk voor eventuele schade door druk/zet fouten in de autisme evenementen agenda.Check altijd even de desbetreffende organisatie voor de definitieve tijd en datum. 
 • Autilook is niet aansprakelijk voor schade door gebruik van landkaarten van deze website (makeringen zijn bij benadering) 
 • Sommige teksten zijn door andere personen geschreven en geven hun mening weer.Zij vertolken niet altijd de mening van de makers van deze site.
 • Foto's zijn van Autilook en samernwerkingspartners en kunnen niet worden gebruikt door derde mits hier persoonlijke toestemming voor is.
 • Logo's op autilook.nl zijn van Autilook.nl en samenwerkingspartners en kunnen niet worden gebruikt door derde mist hier personlijke toestemming voor is.
 • Artikelen mogen alleen voor prive doeleinde worden gebruikt 
 • Deze site is van Gijs Franken  en samenwerkpartners 
 • De merknaam Autilook ligt vast via Gijs Franken bij Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder klasse:
  • Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés. 
  • Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten. 
  • Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten. 
  • Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

Aansprakelijkheid tijdens evenmenten 

 • Autilook en samenwerkingspartners behouden zich het recht voor om data en/of tijden te wijzigen.De deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van Autilook of diens vertegenwoordigers op te volgen. Men is zelf aansprakelijk voor alle schade die door eigen onzorgvuldigheid ontstaat. Autilook en samenwerkingspartners kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • De gegevens die vermeld staan op de site en in eventueel promotiemateriaal worden alleen ter informatie verstrekt. Autilook en samenwerkingspartners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie en behouden zich het recht voor om wijzigen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. 
 • Autilook en samenwerkingspartners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor direct of indirecte schade die de deelnemer lijdt door gebruik te maken van deze informatie.
 • Autilook en samenwerkingspartners respecteren de privacy van alle gebruikers van hun sites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de deelnemer voor deelnamen aan Autilook wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Autilook en samenwerkingspartners zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen van deelnemers of vrijwilligers. Wij raden sterk aan om zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen. 
 • Autilook en samenwerkingspartners behouden zich het recht tot onaangekondigd wijzigen in bovenstaande tekst.

Alle rechten voorbehouden © Autilook® 2013

Categorie

Privacy

Deel artikel

Register at Bookmaker William Hill